Vi är din pålitliga partner för alla dina Bygg / Gräv / VVS Tjänster.

Vid behov och erbjuder en omfattande lista av tjänster för både privatpersoner och företag.

Micke Vatten Service, baserat i Jordbro, Stockholm, erbjuder en rad bygg-, gräv- och VVS-tjänster för både privatpersoner och företag. Företaget, som grundades 2014, är specialiserat på att leverera pålitliga och kvalitativa tjänster. Deras erfarenhet och expertis sträcker sig över flera områden, inklusive akutjour och rörtjänster. Med en stark lokal närvaro och engagemang för kundnöjdhet, strävar Micke Vatten Service efter att vara en pålitlig partner inom alla sina serviceområden. Mer information hittar du på deras hemsida.